Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Los Cabrones riding club

 

Kresba z které vychází náš znak klubu

Vzorem pro naše znaky se stal symbol Bafometa nebo Baphometa.
Bafomet je jméno nejasného původu i etymilogie. Je znám jako údajná modla, kterou měli údajně uctívat templáři , přičemž podoba této modly je také nejasná. Templáři Bafometa během procesu popsali jako vousatou hlavu děsivého vzezření. Finální podobu Bafometa čerpáme tak jak ji ve svém díle Dogme et Rituel de la Haute Magie nakreslil Eliphas Lévi - tj. podoba mendelského kozla sabatu, byť se tato podoba s popisem templářů rozchází. V této podobě se jedná o okřídlenou bytost s hlavou kozla s lidským tělem, rukou ženy a rukou muže a rozštěpenými kopyty. Na hlavě je kromě rohů také zapálená pochodeň. Samotný Bafomet ukazuje na dva srpky měsíce, přičemž na pravé ruce má napsáno latinské slovo SOLVE a na levé COAGULA.

(text převzat z wikipedie)

My věříme, že byl symbolem života, plodnosti, duality, polarity, symbolem vzniku a zániku, symbolem člověka a zároveň symbolem nečeho nadpřirozeného v nás.

 

Znak našeho klubu

 

TOPlist